Excalibur :

در Excalibur ، کسب و کار بزرگ فروش کراسبو نیست ، افراد آن شکارچیان کراسبو هستند که خود دست به ساخت کراسبو زده اند . نخستین اولویت این کمپانی این نیست که تولید کراسبو های ارزان قیمت با سبک های ستاره ای داشته باشد ، بلکه تولید کراسبو دقیق , کار آمد , قابل اطمینان است که قابل خرید کردن باشد . ایده های این برند از مهندسان نمی آیند ، آن ها از تجربه می آیند ، و هیچ چیز را بدون اینکه به سختی مورد آزمایش قرار گیرد رها نمی کنند . با Excalibur ، دقت بیش از یک کلمه است ، این یک تضمین است . این کمپانی تضمین می کند که هر کمانی که تولید می کند قادر به پرتاب گروه های 3 "یا کمتر در 25 متری می باشد . از زمانی که Excalibur در سال 1983 تاسیس شد ، هدف آن این است که شکارچیان کراسبو , با ارائه بهترین تجهیزات و خدمات , هرچه بیش تر از ورزش خود لذت ببرند .

فروش ویژه

کارشناس رایگان
021-33903605