طرز استفاده از دوربین‌های خالدار میلی‌رادیان تریجیکان

عدسی خالدار میلی‌رادیانی نباید با عدسی جبران‌‌کننده افت گلوله (BDC) اشتباه شود٬ که اثر جاذبه را بر گلوله در مسافت‌های داده‌شده جبران می‌کند. با وجود این٬ عدسی خالدار میلی‌رادیانی می‌تواند برای تخمین یک سلاح‌گیری تقریبی استفاده شود یا در صورت معلوم بودن بالستیک سلاح و مهمّات ارتفاع چشمی را تنظیم کند.

یک میل (MIL) مقیاس نظامی ایالات متّحده از یک واحد زاویه به نام میلی‌رادیان است. فاصله بین مرکز‌های هر دو نقطه کناری در یک چشمی با عدسی خالدار میلی‌اینچی 1 میل٬ یعنی حدود 36 اینچ (یا ۱ یارد) در 1000 یارد یا 3.6 اینچ در 100 یارد است. عدسی خالدار میلی‌اینچی تریجیکان بر پایه نسخه خال میل دایره‌ای ارتش ایالات متّحده است. جدول زیر فاصله زیر پوشش یک میل را در بردهای مختلف فهرست می‌کند.

@title

@title

توجّه شود عدسی خالدار میلی‌اینچی برای استفاده روی چشمی‌های صفحه کانونی دوم خالدار میلی‌اینچی تریجیکان در بالاترین بزرگ‌نمایی طرّاحی شده‌است. پس٬ برای استفاده از عدسی در تخمین برد٬ چشمی باید در بیشترین بزرگ‌نمایی (یعنی x۹ برای TR20-2٬ X۱۰ برای TR22-2) تنظیم شود.

وقتی چشمی در بزرگ‌نمایی بالا تنظیم شود٬ آسان‌ترین راه برای اندازه‌گیری فاصله تا هدف ضرب ارتفاع (یا پهنای) هدف به یارد یا متر در ٬1000 بعد تقسیم بر ارتفاع (یا پهنای) هدف به میل است. البته اندازه‌گیری به اینچ هم می‌تواند انجام شود. مثال‌های زیر این نکته را شرح می‌دهند:

مثال ۱: سگ هامون-روش خط نشانه (اندازه‌گیری در خط نشانه افقی٬ دوربین در بالاترین بزرگ‌نمایی شروع می‌شود.)

یک سگ هامون با قد 10 اینچ بین خط نشانه عمودی و پایین خال میلی‌اینچی اوّل قرار می‌گیرد که معادل 0.875 میل است. آن چند یارد با ما فاصله دارد؟

اندازه هدف * 27.778/اندازه میل= فاصله هدف به یارد

10’’*27.778/0.875 = 317.5 یارد

@title

مثال ۲: گوزن- روش خط نشانه (اندازه‌گیری در خط نشانه افقی٬ دوربین در پایین بالاترین بزرگ‌نمایی شروع می‌شود.)

قوچی در میدان با اندازه قطر شکم ۱۲ اینچ هست.

بدنش در 2.5 میل عدسی قرار می‌گیرد. چند یارد با ما فاصله دارد؟

@title

اندازه هدف * 27.778/اندازه میل= فاصله هدف به یارد

18’’ * 27.778/2.5 = 200 یارد

مثال ۳: روش ستون سنگین (اندازه‌گیری در پایین ستون سنگین عمودی٬ دوربین در بالاترین بزرگ‌نمایی شروع می‌شود.)

فرض کنید هدفی با6 فوت بلندی تخمین‌زده‌شده (2 یارد) بین پایین ستون سنگین و بالای آن در عدسی خالدار میلی‌اینچی برابر با مجموع 10 میل قرار می‌گیرد. پس٬ 2 * 1000 / 10 = 200 یارد

اندازه هدف *1000 /اندازه میل= فاصله هدف به یارد

1000 * 2/10 = 200 یارد

مثال ۴: روش خال میلی‌اینچی (اندازه‌گیری در هر خال میلی‌اینچی٬ دوربین در بالاترین بزرگ‌نمایی شروع می‌شود.)

اگر همان هدف ۶ فوتی بین هر ۴ نقطه روی عدسی قرار گیرد٬ پس4/ 1000* ۲فاصله تا هدف است (500 یارد). اگر بدانیم ترکیب سلاح و مهمّات استفاده‌شده با صفر در مبدأ به 36 اینچ (۱ یارد) افت در 500 یارد منجر می‌شود٬ تیرانداز می‌تواند ۲ میل بالاتر در نظر بگیرد (به یاد داشته باشیم ۱میل = ۳۶ اینچ (۱ یارد) در 1000 یارد و ۱ میل = 18 اینچ (0.5 یارد) در 500 یارد) تا به نقطه دلخواه اثر بر هدف برسیم.

اندازه هدف *1000 /اندازه میل= فاصله هدف به یارد 2*1000/4=500یارد

عدسی خالدار میلی‌اینچی می‌تواند به آسان‌ترین و سریع‌ترین روش انجام شود٬ اگر تیرانداز پیش از نوبت شکار یا تیراندازی‌اش برای حلّ ریاضی لازم وقت بگذارد و جدولی با استفاده از اندازه معیّن موردانتظار هدف و اطّلاعات بالستیک سلاح و ترکیب مهمّات مورد استفاده ایجاد کند. یک سلاح‌گیری میلی‌اینچی مناسب یا تنظیم چشمی می‌تواند فوراً بعد از اندازه‌گیری هدف به میل انجام شود. در زیر دو مثال است:

@title

محاسبه‌های اضافی از هدف بر پایه واحدهای: یارد متر

(اندازه هدف (یارد) x 1000) / میلز خوانده‌شده = فاصله تا هدف به یارد (اندازه هدف (متر)x1000) / میلز خوانده‌شده = فاصله تا هدف به یارد

(اندازه هدف (in) x 27.778) / میلز خوانده‌شده = فاصله تا هدف به یارد (اندازه هدف (اینچ) x 25.4) / میلز خوانده‌شده = فاصله تا هدف به یارد

مقالات مرتبط

در حال حاضر مقاله مرتبط ثبت نگردیده است!

محصولات مرتبط

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!

شما هم میتوانید درمورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظرات ، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات کاربران (0)

قبلی
بعدی
فروش ویژه

کارشناس رایگان
021-33903605