شیوه ثبت سفارش

کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود فرم سفارش ( مخصوصا کد ملی ) را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند بدیهی است در صورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود بنابراین درج آدرس،کدملی،ایمیل و شماره تماس های همراه و ثابت توسط مشتری به منزله مورد تایید بودن صحت آنهاست.

فروش ویژه

کارشناس رایگان
021-33903605